Ulga na start – czemu nie?

 ulga podatkowa

Trudne początki? Już nie!

Dotychczas wyglądało to tak, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (o ile nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń, np z tytułu umowy o pracę lub umowy zleconej, na kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w  danym roku) podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ( są to  ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe  i wypadkowe) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie ma co ukrywać – dla wielu przedsiębiorców było to bardzo duże obciążenie. Powszechnie wiadomo, że pierwsze kroki łatwe nie są. Początkowa faza prowadzenia firmy to wysokie nakłady finansowe, a potem… kolejne koszty. Na wypracowanie przychodu i osiągniecie zysków często trzeba (niestety) poczekać. Im większe nakłady inwestycyjne połączone z bieżącymi kosztami, tym  dłuższe czekanie, a składki ZUS należało naliczać i opłacać, nawet gdy nie powstał przychód.

Zwolnienie z ZUS dla początkujących.

Prawo Przedsiębiorców jest to ustawa z dnia 06-03-2018 r, która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z roku 2004. Prawo Przedsiębiorców jest też jedną z 5 całkowicie nowych ustaw składających się na Konstytucję Biznesu. Nowe regulacje prawne wprowadzają dużo nowych rozwiązań, szczególnie dla małych i początkujących  przedsiębiorców istotne jest sześciomiesięczne zwolnienie z opłacania składek społecznych. Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy opłacać na dotychczasowych zasadach.

 

Dla kogo ulga na start?

Zgodnie z art. 18 Prawo Przedsiębiorców, prawo do skorzystania z ulgi na start przysługuje przedsiębiorcy, który:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy  od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym roku lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności,

 

Ważne: Jeżeli wykonywałeś czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zleconej) możesz skorzystać z półrocznego zwolnienia w opłacaniu składek społecznych.

Jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej również będziesz mógł skorzystać z ulgi na start. Gdybyś jednak planował zgłosić do ZUS osobę współpracującą – pamiętaj, że tutaj już nie będziesz miał takiego prawa. Za osobę współpracującą zawsze będziesz musiał opłacać pełne składki społeczne.

Jak z 6 zrobić 7?

Ulga na start, zgodnie z zapisem w ustawie oraz w oparciu o stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kończy się po upływie sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych. Myślisz, nic nowego – wciąż mowa o sześciu miesiącach, już zapamiętałem 🙂 A jednak możesz z 6 zrobić 7, a kluczowe słowa to : pełne kalendarzowe miesiące. Wystarczy, że rozpoczniesz działalność gospodarczą w trakcie miesiąca, a pierwszy  kalendarzowy miesiąc  istnienia Twojej firmy nie będzie pełnym.

 

Przykład 1:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 01-09-2018r.

Miesiąc wrzesień liczymy jako pierwszy pełen miesiąc kalendarzowy.

Ulga skończy się z dniem 28-02-2019r.

 

            Przykład 2:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 02-09-2018r.

Pierwszym pełnym miesiącem, w tym wypadku jest październik 2018r.

Ulga na start skończy się z dniem 31-03-2019r.

 Jak się zgłosić do ZUS?

Aby skorzystać ze zwolnienia, musisz wypełnić druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZZA z odpowiednim kodem: 05 40 00 (o ile nie masz prawa do emerytury, renty lub stopnia niepełnosprawności, to dwie ostatnie cyfry kodu nie ulegną zmianie).

 

Co musisz zrobić, gdy zwolnienie się skończy? 

Gdy minie okres zwolnienia, będziesz musiał dokonać następujących czynności:

  • wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZWUA
  • zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUA.

Możesz wciąż jeszcze skorzystać z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach preferencyjnych (tzw mały ZUS).  Zgłoś się z kodem 05 70 00 (o ile nie masz prawa do emerytury, renty lub stopnia niepełnosprawności, to dwie ostatnie cyfry kodu nie ulegną zmianie).

 

Ulga na start połączona ze składkami preferencyjnymi pozwala na zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorcy wobec ZUS przez 30 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Powrót do strony głównej.