Jak zarejestrować firmę?

rejestracja firmy

Jak zarejestrować firmę?

Chcesz widzieć jak zarejestrować firmę. Od czego zacząć?

Postanowiłeś założyć własną działalność gospodarczą, masz pomysł, plan, kalkulację i strategię. Jesteś przygotowany do prowadzenia firmy i nadeszła pora na jej rejestrację. Pojawia się wiele pytań: jaki zus, jakie kody ubezpieczeń, jaki podatek dochodowy, no i co z tym VAT-em?

Ale po kolei, dziś skupimy się na czynnościach rejestracyjnych jakie musisz wykonać celem rejestracji działalności gospodarczej.

Kluczowe będą cztery pytania:

 • Jaką formę prawną działalności gospodarczej wybrać?
 • Jak uzyskać wpis działalności w CEDIG lub KRS
 • Jak zarejestrować się w ZUS?
 • Jak zgłosić VAT?

Jaka forma prawna? 

W pierwszej kolejności musisz zdecydować jaka forma prawna prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najbardziej optymalna. Ustawodawca daje nam do wyboru:

 • spółki kapitałowe:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółka akcyjna

 • spółki osobowe:

– spółka cywilna

– spółka jawna

– spółka komandytowa

– spółka partnerska

 • spółki kapitałowo-osobowe:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

– spółka akcyjna spółka komandytowa

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, to pierwszym etapem jej rejestracji będzie sporządzenie i podpisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego. Dokumenty te muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Kolejne czynności to wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego i powołanie zarządu (dot. spółek kapitałowych oraz kapitałowo-osobowych).

Krok w stronę własnej firmy

Następnym krokiem jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), poprzez złożenie i opłacenie wniosku we właściwym sądzie gospodarczym bądź internetowo poprzez platformę S24 (właściwość sądu określa adres Twojej spółki). Wniosek składany w KRS podlega zasadzie jednego okienka, co oznacza, że automatycznie składasz również wnioski zgłaszające spółkę w:

 • urzędzie skarbowym celem nadania numeru NIP
 • urzędzie statystycznym celem nadania numeru Regon
 • ZUS celem rejestracji płatnika składek

Dodatkowe dokumenty rejestracyjne do złożenia w urzędzie skarbowm:

 • NIP-8 – informacja o założeniu rachunku bankowego, podpisaniu umowy z podmiotem prowadzącym rachunkowość spółki oraz miejscu przechowywania ksiąg
 • VAT-R – rejestracja jako czynny podatnik VAT

Jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrujesz składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEDiG). Możesz to zrobić osobiście w urzędzie miasta lub gminy (dowolnym – nie ma zastosowania właściwość według adresu) oraz przez internet. Tutaj również ma zastosowanie zasada jednego okienka, dzięki temu wyślesz jednocześnie wniosek do:

 • urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne lub aktulizacyjne NIP (jeżeli posiadasz już nr NIP będziesz się nim posługiwał jako przedsiębiorca, w innym wypadku zostanie nadany numer NIP – w obydwu przypadkach pocztą dostaniesz decyzję z urzędu skarbowego)
 • urzędu skarbowego jako oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 • urzędu statystycznego o nadanie numeru Regon
 • ZUS o rejestrację płatnika składek

Dodatkowe czynności rejestracyjne to:

 • złożenie wniosku o rejestrację jako czynny podatnik VAT na druku VAT-R
 • zgłoszenie do ZUS jako osoba ubezpieczona na druku ZUA lub ZZA.

 

Ważne: Rejestracja oraz wszelkie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEDiG są BEZPŁATNE. Jeżeli otrzymasz otrzymasz korespondecję o dokonanie opłaty za wpis – NIE PŁAĆ.

 

Gratulacje, już wiesz jak zarejestrować firmę – zostałeś przedsiębiorcą!

” Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni abyś pomógł mu zbudować jego”

                                                                                                                      Tony Gaskins

 

Powrót do strony głównej.