Samochód osobowy w firmie od stycznia 2019

samochód w firmie

Zmiany obowiązujące od 01/2019
Z dniem 01-01-2019 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad opodatkowania leasingu, nabycia oraz używania samochodów osobowych.

 

5 najważniejszych zmian:

1 – podwyższony został limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych z 20 000,00 euro do kwoty 150 000,00 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz 225 000,00 zł dla samochodów elektrycznych,

2 – limitem 150 000,00 zł (spalinowe i hybrydowe) i 225 000,00 zł (elektryczne) zostaje objęty leasing operacyjny oraz najem samochodów osobowych (obecnie bez limitu),

3 – samochody użytkowane do celów mieszanych (zarówno firmowo i prywatnie) – kosztem będzie 75 % wydatków eksploatacyjnych ( np. paliwo, myjnia),

4 – samochody użytkowane wyłącznie do celów firmowych (prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu) – wydatki eksploatacyjne będą nadal kosztem podatkowym w 100%,

5 – rata leasingowa nie będzie objęta limitem 75% zaliczenia w koszty, o ile w racie nie ma opłat eksploatacyjnych (np. wymiana opon, serwis).

Okres przejściowy w rozliczaniu samochodów

Umowy leasingowe zawarte do 31-12-2018, które zawierają dane pozwalające na konkretyzację samochodu (marka, model, cena) oraz parametry umowy leasingowej (okres, czynsz inicjalny) – będą rozliczane wg przepisów obowiązujących do 31-12-2018, nawet jeżeli przedmiot leasingu zostanie wydany do użytkowania po 01-01-2019.

Jak ustalić wartość auta?

Dla samochodów spalinowych ustalony limit to 150 tys zł, powstaje pytanie: netto, brutto czy netto + 50% nieodliczonego VAT? Niestety nie ma jednej dobrej odpowiedzi, prawidłową odpowiedź każdy przedsiębiorca ustala wg indywidualnych parametrów:

 • jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT, a samochód osobowy będzie używany tylko do celów firmowych (ewidencja przebiegu) – Twój limit 150 tys zł to kwota netto wartości samochodu,
 • jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT, a samochód osobowy będzie używany do celów mieszanych (firmowo i prywatnie) – Twój limit 150 tys zł to kwota netto wartości samochodu 134 529,00 zł (134 529,00 zł +  50% VAT niepodlegającego odliczeniu)
 • jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT – 150 tys zł to kwota brutto wartości samochodu

Gdy ustalisz, że wartość Twojego samochodu przekracza limit, to raty leasingowe lub najmu w ciężar kosztów odnosić będziesz w proporcji, w jakiej kwota 150 tys zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Przykład 1:

cena samochodu 150 000,00 zł

procent kosztów podatkowych 150 000/150 000 = 100

rata leasingowa 4 000,00 zł

wydatek rzeczywisty: 4 000,00 zł

koszt podatkowy:  4 000,00 zł

Przykład 2:

cena samochodu 190 000,00 zł

procent kosztów podatkowych 150 000/190 000= 79%

rata leasingowa 4 000,00 zł

wydatek rzeczywisty: 4 000,00 zł

koszt podatkowy: 3 160,00 zł

Jeżeli planujesz zakup samochodu osobowego (wprowadzenie do ewidencji środków trwałych) w cenie pomiędzy ok 86 000,00 z (tj 20 000,00 euro) a 150 000,00 zł (225 tys zł elektryczne) – zyskujesz na nowelizacji przepisów, dzięki  podniesieniu limitu amortyzacji pojazdów osobowych, ponieważ rata amortyzacji będzie kosztem w 100%.

Wydatki eksploatacyjne po 01/2019

Z 2019 rokiem zmienia się również zaliczanie w koszty działalności gospodarczej wydatków eksploatacyjnych poniesionych na samochody osobowe wykorzystywane do celów mieszanych (firmowo i prywatnie): w koszty uzyskania przychodu odniesiemy tylko 75% wydatku za np. paliwo, oleje, płyny samochodowe, przeglądy, serwisy, naprawy, opony, opłaty za przejazd autostradą czy opłaty parkingowe.

W zależności od naszej indywidualnej sytuacji, wprowadzoną nowelizację w zakresie nabywania i leasingowania samochodów osobowych odczujemy lub nie, wszystko tak naprawdę zależy od wartości samochodów. Natomiast zmiana dotycząca kosztów eksploatacyjnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców używających samochodów osobowych do celów mieszanych. W przypadku chęci indywidualnej analizy jesteśmy oczywiście do dyspozycji.

A do samodzielnej oceny (uwzględniając oczywiście znowelizowane przepisy) zostawiam Was z cytatem :

” Taniej jest mieć 35 samochodów i jedną kobietę, niż 35 kobiet i jedno auto” Jay Leno

Ulga na start – czemu nie?

 ulga podatkowa

Trudne początki? Już nie!

Dotychczas wyglądało to tak, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (o ile nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń, np z tytułu umowy o pracę lub umowy zleconej, na kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w  danym roku) podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ( są to  ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe  i wypadkowe) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie ma co ukrywać – dla wielu przedsiębiorców było to bardzo duże obciążenie. Powszechnie wiadomo, że pierwsze kroki łatwe nie są. Początkowa faza prowadzenia firmy to wysokie nakłady finansowe, a potem… kolejne koszty. Na wypracowanie przychodu i osiągniecie zysków często trzeba (niestety) poczekać. Im większe nakłady inwestycyjne połączone z bieżącymi kosztami, tym  dłuższe czekanie, a składki ZUS należało naliczać i opłacać, nawet gdy nie powstał przychód.

Zwolnienie z ZUS dla początkujących.

Prawo Przedsiębiorców jest to ustawa z dnia 06-03-2018 r, która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z roku 2004. Prawo Przedsiębiorców jest też jedną z 5 całkowicie nowych ustaw składających się na Konstytucję Biznesu. Nowe regulacje prawne wprowadzają dużo nowych rozwiązań, szczególnie dla małych i początkujących  przedsiębiorców istotne jest sześciomiesięczne zwolnienie z opłacania składek społecznych. Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy opłacać na dotychczasowych zasadach.

 

Dla kogo ulga na start?

Zgodnie z art. 18 Prawo Przedsiębiorców, prawo do skorzystania z ulgi na start przysługuje przedsiębiorcy, który:

 • jest osobą fizyczną,
 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy  od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym roku lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności,

 

Ważne: Jeżeli wykonywałeś czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zleconej) możesz skorzystać z półrocznego zwolnienia w opłacaniu składek społecznych.

Jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej również będziesz mógł skorzystać z ulgi na start. Gdybyś jednak planował zgłosić do ZUS osobę współpracującą – pamiętaj, że tutaj już nie będziesz miał takiego prawa. Za osobę współpracującą zawsze będziesz musiał opłacać pełne składki społeczne.

Jak z 6 zrobić 7?

Ulga na start, zgodnie z zapisem w ustawie oraz w oparciu o stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kończy się po upływie sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych. Myślisz, nic nowego – wciąż mowa o sześciu miesiącach, już zapamiętałem 🙂 A jednak możesz z 6 zrobić 7, a kluczowe słowa to : pełne kalendarzowe miesiące. Wystarczy, że rozpoczniesz działalność gospodarczą w trakcie miesiąca, a pierwszy  kalendarzowy miesiąc  istnienia Twojej firmy nie będzie pełnym.

 

Przykład 1:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 01-09-2018r.

Miesiąc wrzesień liczymy jako pierwszy pełen miesiąc kalendarzowy.

Ulga skończy się z dniem 28-02-2019r.

 

            Przykład 2:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 02-09-2018r.

Pierwszym pełnym miesiącem, w tym wypadku jest październik 2018r.

Ulga na start skończy się z dniem 31-03-2019r.

 Jak się zgłosić do ZUS?

Aby skorzystać ze zwolnienia, musisz wypełnić druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZZA z odpowiednim kodem: 05 40 00 (o ile nie masz prawa do emerytury, renty lub stopnia niepełnosprawności, to dwie ostatnie cyfry kodu nie ulegną zmianie).

 

Co musisz zrobić, gdy zwolnienie się skończy? 

Gdy minie okres zwolnienia, będziesz musiał dokonać następujących czynności:

 • wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZWUA
 • zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUA.

Możesz wciąż jeszcze skorzystać z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach preferencyjnych (tzw mały ZUS).  Zgłoś się z kodem 05 70 00 (o ile nie masz prawa do emerytury, renty lub stopnia niepełnosprawności, to dwie ostatnie cyfry kodu nie ulegną zmianie).

 

Ulga na start połączona ze składkami preferencyjnymi pozwala na zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorcy wobec ZUS przez 30 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Jak zarejestrować firmę?

rejestracja firmy

Jak zarejestrować firmę?

Chcesz widzieć jak zarejestrować firmę. Od czego zacząć?

Postanowiłeś założyć własną działalność gospodarczą, masz pomysł, plan, kalkulację i strategię. Jesteś przygotowany do prowadzenia firmy i nadeszła pora na jej rejestrację. Pojawia się wiele pytań: jaki zus, jakie kody ubezpieczeń, jaki podatek dochodowy, no i co z tym VAT-em?

Ale po kolei, dziś skupimy się na czynnościach rejestracyjnych jakie musisz wykonać celem rejestracji działalności gospodarczej.

Kluczowe będą cztery pytania:

 • Jaką formę prawną działalności gospodarczej wybrać?
 • Jak uzyskać wpis działalności w CEDIG lub KRS
 • Jak zarejestrować się w ZUS?
 • Jak zgłosić VAT?

Jaka forma prawna? 

W pierwszej kolejności musisz zdecydować jaka forma prawna prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najbardziej optymalna. Ustawodawca daje nam do wyboru:

 • spółki kapitałowe:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółka akcyjna

 • spółki osobowe:

– spółka cywilna

– spółka jawna

– spółka komandytowa

– spółka partnerska

 • spółki kapitałowo-osobowe:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

– spółka akcyjna spółka komandytowa

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, to pierwszym etapem jej rejestracji będzie sporządzenie i podpisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego. Dokumenty te muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Kolejne czynności to wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego i powołanie zarządu (dot. spółek kapitałowych oraz kapitałowo-osobowych).

Krok w stronę własnej firmy

Następnym krokiem jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), poprzez złożenie i opłacenie wniosku we właściwym sądzie gospodarczym bądź internetowo poprzez platformę S24 (właściwość sądu określa adres Twojej spółki). Wniosek składany w KRS podlega zasadzie jednego okienka, co oznacza, że automatycznie składasz również wnioski zgłaszające spółkę w:

 • urzędzie skarbowym celem nadania numeru NIP
 • urzędzie statystycznym celem nadania numeru Regon
 • ZUS celem rejestracji płatnika składek

Dodatkowe dokumenty rejestracyjne do złożenia w urzędzie skarbowm:

 • NIP-8 – informacja o założeniu rachunku bankowego, podpisaniu umowy z podmiotem prowadzącym rachunkowość spółki oraz miejscu przechowywania ksiąg
 • VAT-R – rejestracja jako czynny podatnik VAT

Jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrujesz składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEDiG). Możesz to zrobić osobiście w urzędzie miasta lub gminy (dowolnym – nie ma zastosowania właściwość według adresu) oraz przez internet. Tutaj również ma zastosowanie zasada jednego okienka, dzięki temu wyślesz jednocześnie wniosek do:

 • urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne lub aktulizacyjne NIP (jeżeli posiadasz już nr NIP będziesz się nim posługiwał jako przedsiębiorca, w innym wypadku zostanie nadany numer NIP – w obydwu przypadkach pocztą dostaniesz decyzję z urzędu skarbowego)
 • urzędu skarbowego jako oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 • urzędu statystycznego o nadanie numeru Regon
 • ZUS o rejestrację płatnika składek

Dodatkowe czynności rejestracyjne to:

 • złożenie wniosku o rejestrację jako czynny podatnik VAT na druku VAT-R
 • zgłoszenie do ZUS jako osoba ubezpieczona na druku ZUA lub ZZA.

 

Ważne: Rejestracja oraz wszelkie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEDiG są BEZPŁATNE. Jeżeli otrzymasz otrzymasz korespondecję o dokonanie opłaty za wpis – NIE PŁAĆ.

 

Gratulacje, już wiesz jak zarejestrować firmę – zostałeś przedsiębiorcą!

” Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni abyś pomógł mu zbudować jego”

                                                                                                                      Tony Gaskins